Rüyada Öldüğünü Görmek


Rüyada Öldüğünü Görmek


Bu Konuda islami rüya tabiri sitesi rüya ihya dan alıntılanmış rüyada ölüm görmek, rüyada öldüğünü görmek, rüyada ölmüş birini görmek, Rüyada Ölen birini görmek, ölü ile konuşmak ölmüş akraba ile kucaklaşmak gibi tabirleri bulacaksınız


Rüyada Ölüm Görmek

Rüyada ölüm olayının görülmesi; yolculukla veya evlenme ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında öldüğünü ve kabire götürüldüğünü görmesi; o kimsenin uzak bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında ölüp kefenlendiğini görmesi; eğer bekâr ise evleneceğine, kişinin rüyasında ölüp gömüldüğünü görmesi; o kimsenin tövbe etmeden öleceğine işaret eder.

RÜYADA ÖLÜP GÖMÜLMEK ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLMEK
rüyada+öldüğünü+görmek
Rüyada Öldüğünü Görmek
Rüyanızda ölüp gömüldükten sonra kabirden çıktığınızı görmeniz; tövbe edeceğinize, rüyanızda ölüp halkın omuzlarında götürüldüğünüzü görmeniz; toplum içinde şeref ve itibar kazanacağınız, fakir bir kimsenin öldükten sonra tekrar dirildiğini görmesi; o kimsenin zengin olacağına eğer yolculukta ise veya gurbette ise selâmetle evine döneceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında tanınmamış bir kadının öldüğünü görmesi; o mıntıkada yağmurun azlığına, bu kadının öldükten sonra tekrar dirildiğinin görülmesi ise; yağmur yağacağına, kişinin rüyasında birçok kadınların öldüklerini görmesi; o kimsenin çocukları arasında ölüm olayı meydana geleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ölülerin kabirlerinden çıktıklarını ve yiyeceklerin tamamını yiyip bitirdiklerini, geriye hiç bir şeyin kalmadığını görmesi; kıtlık olacağına, kişinin rüyasında ölülerin bütün tatlı suları içtikleri görmesi; o mıntıkada büyük bir hastalık çıkacağına işaret eder.
BEYAZ YEŞİL ELBİSELİ ÖLÜ GÖRMEK
Bir kimsenin rüyasında bir ölünün arkasında beyaz veya yeşil bir elbise olduğunu ve yüzünün güldüğünü görmesi; o kimsenin affa nail olduğuna, kişinin rüyasında hanımının öldüğünü ye sonra dirildiğini görmesi; o kimsenin eşinden faydalanacağına, kişinin rüyasında uykusunun içinde hasta olmadan öldüğünü görmesi; o kimsenin ömrünün uzun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir dostunun öldüğünü görmesi; o kişinin öleceğine veya bir dostunu kaybedeceğine, bir kimsenin rüyasında vahşi bir hayvanın öldüğünü görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine ve selâmete ereceğine, kişinin rüyasında evcil hayvanlardan birisinin öldüğünü görmesi; hayırsızlığa, kişinin rüyasında bir ihtiyarın öldüğünü görmesi; o kimsenin arzu ettiği şeylerden bir sonuç alamayacağına, kişinin rüyasında tanınmamış bir kadının öldüğümü görmesi; o kimsenin dünya işlerinin askıda kalacağına, kişinin rüyasında bir aslan veya filin öldüğünü görmesi; o ülkede büyük bir kişinin öleceğine yorumlanır.

RÜYADA OĞLUNUN KIZININ EVLADININ ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında oğlunun Öldüğünü görmesi; o kimsenin düşmanından kurtulacağına ve mirasa sahip olacağına, kızının öldüğünü görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerden vazgeçeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yakınlarından birisinin öldüğünü görmesi o kimsenin kuvvetinde bir noksanlık meydana geleceğine,
RÜYADA HANIMININ KARISININ ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
kişinin rüyasında hanımının öldüğünü görmesi; iyiye delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında ev halkından bir ölünün kendisine düşmanlık yaptığını görmesi; o kişini bir ahbabının kendisine darılacağına, kişinin rüyasında bir ölünün kendisine hiddetlendiğini görmesi; o ölünün vasiyetinin yerine getirilmediğine, kişinin rüyasında bir ölünün gülüp sevindiğini görmesi o ölüye bir duanın veya sadakanın ulaştığına yorumlanır.

RÜYADA ÖLEN BİRİNİ ÇOK GÜZEL GÖRMEK
Bir kimsenin rüyasında bir ölünün güzel bir elbise içinde olduğunu görmesi; o ölünün makamının gayet güzel olduğuna ve iman ile öldüğüne, bir kimsenin rüyasında bir ölünün bir mescidde dirildiğini görmesi; o ölünün azaptan uzak bulunduğuna işaret eder.

RÜYADA ÖLÜLERLE OTURUP KONUŞMAK
Bir kimsenin rüyasında ölülerle oturup konuştuğunu görmesi; o kimsenin uzak bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında bir ölünün güldüğünü ve sonra da ağladığını görmesi; o ölünün İslâm dini dışında öldüğüne, kişinin rüyasında bir ölünün yüzünün siyah olduğunu görmesi; o ölünün imansız olarak öldüğüne delalet eder. İsmail el-Eş'as'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir ölünün ayakta namaz kıldığını göçmesi; o ölünün hayatta iken ibâdetlerine çok düşkün olduğuna, kişinin rüyasında bir ölünün sağ iken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmesi; o ölünün âhirette iyi bir durumda bulunduğuna yorumlanır. Ebu Saîd el-Vaiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir ölünün dirildiğini görmesi; o kimsenin iyiliğe nail olacağına ve hiç beklemediği bir yerden sevindirici bir haber alacağına, kişinin rüyasında bir ölünün kendisine bir şey söylediğini görmesi; o şeyin aynen çıkacağına işaretle tabir olunur.


26 yorum:

 1. Sözlük 1:

  Gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine;
  Vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına,
  Ağızdan yılan çıkması kötü söz söyleyerek bundan zarar görmeye,
  Yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek işinin vefat etmesine,
  Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına,
  Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye,
  Yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye,
  Yılan tutmak korktuğu şeyden eminolmaya,
  yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere,
  Büyük yılan büyük ve güçlü düşmana,
  Küçük yılan zayıf düşmana,
  Ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya,
  Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye,
  Yir yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına,
  Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya,
  Kab dolusu yılan görmek müslümanlara buğzetmeye,
  Yeşil yılan din düşmanına
  Etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine,
  Yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya,
  Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana,
  Yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına,
  Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye,
  Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya,
  Altın, gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra,
  Arkadan yürüyen yılan hileli düşmana, .............
  Sözlük 2: Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir.Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya işarettir.İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail otur. Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.Yılan, mal sahibi düşmandır. Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüysedüşmanına galip olur. Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir.Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider.Küçük yılan, küçük çocuktur. Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir. Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddeti isidir. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanın tasallutuna işarettir.Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir.Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yılanın erini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı otur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.

  YanıtlaSil
 2. ben ruyamda oldugumu gordum bi yatak odasindayim yataga yuz ustu dusuyorum sanki nefesim kesiliyo kalp krizi heralde oluyorum o anda sonra ruhumun bedenimden ciktigini hissettim etlerim parcalaniyodu resmen hissettim hayatimda o kadar korktugumu hatirlamiyorum aci cektim resmen hissettim oldugume kendim inandim bu olay beni cok etkiledi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok güzel bir rüya görmüşsünüz Allah hayiretsin. Tabiri caiz ise ölmeden ölmüşsünüz. Allahu teala size kötülükleri günahlari terkedip ona kulluk etmeniz için bir firsat daha vermis ben rüya tabircisi değilim ama stv de filmlerde genelde böyle oluyor. Akliniza takilan kalbini kirdiğiniz hakkini yediğiniz dargin olduğunuz birileri varsa Allah u tealayi hoşnut etmek için helalleşin gönlünü alin namaza başlayin

   Sil
 3. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün rüyamda ameliyat oluyordum. Ameliyatta koluma 6 tane dikiş atılmış. Ben de bunları canlı canlı görüyorum. Sonra doktor bana dikişli yaran ne zaman kanarsa sen de o zaman öleceksin diyor. Bu haberi herkes duyuyor. Ama kimse benim için üzülmüyor. Aradan 1 saat geçiyor biz eve gelmişiz. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi normal hayatımıza devam ediyoruz. Ve 2 gün sonra benim kolumdaki dikişler açılıp kanamaya başlıyor. Ölüyorum. Öldüğümü kendim görüyorum. Ama sanki ölen ben değilim kimse üzülmüyor, ağlamıyor. Hatta annem ve babamgille konuşuyorum bile. Çok korktum. Hayatımda gördüğüm en korkunç rüyaydı bu benim . Bu gördüğüm rüya neye işaret eder. ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Biz rüya tabircisi değiliz ki sadece kitaplarda yazan rüya tabirlerini biliriz. Herhalde sizin bu rüyanız yakın zamanda sizin veya çevrenizden birinin bir ameliyat geçirmesi ve sizin bu durumdan etkilenmiş olmanizla ilgili.

   Sil
 4. Selamun aleyküm. Ben dün gece rüyamda asansöre bindim. Asansör daraldi ve sikiadim. Resmen asansör icime girdi ve o an kelimeyi sahadet getirip öldüm. Kendimden gectim. Cenneti gördüm o an. Cok korkdum. Anlatamam halen korkuyorum. Bütün gün kafam ona takildi. Ve bu rüyayi görmeden bir gün öncesi teyzem rahmetli oldu. Bu ne anlama geliyo?

  YanıtlaSil
 5. Bbende ruyamda hirsiz gordum. Once komsumu oldurdu sonra ben gordun diye beni oldurdu. Neye isarettir..?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. annem rüyada hırsız görmek o evde bekar varsa evlenecek evden gelin çıkacak der

   Sil
 6. Dün gece rüyamda dedem ölüyordu.Bugün halam vefat etti.

  YanıtlaSil
 7. trafik kazası geçirdim hastanede yatarken rüya gördüm rüyamda gözümü acıyorum yakın arkadaşım baş ucumda kalksana diye bağırıyor kalkıyorum ama grmüyorlar hastaneden çıkıyorum kalabalık bir ortama giriyorum tüm tanıdklarm var ağlıyor birine ne oldu diye soruyorum cevap vermiyr birden mezarımın basında dikiliyorum birini koyuyorlar içeri yüzünüaçıyorlar kendmi görüyorum sonra uyanıyrm

  YanıtlaSil
 8. Bnde ruyamda ölmüstüm ama ailem vardi yine yanimda annem sen oldün dio bnde hyr bn ölmedm diyorum babam gelio elimi kes bak kan akcak ben olmedm dyom. Elimi kesio kan akio ama ikinci kez aksn diye parmagma bi bakiom etim icten curumeye baslams kan icten katilasmis.

  YanıtlaSil
 9. bir hafta icinde iki defa ruyamda oldugumu gordum birincisinde. bogazima bisi giriyodu ve oluyodum ikncisinde ise nezaman olecegimi biliyodum babam ve abimlerden falan helallik aliyodum sonra ben ve ortanca abim yolculuga cikiyoduk abom. diyodu sen nezaman olursen bende ogun olecem diyodu bana

  YanıtlaSil
 10. Selamun aleyküm ben bugün öldüğümü gördüm rüyamda yeni bi arkadaş sağ gözümde ruh var demesiyle başlıyor sonra gozlerim ve kulaklarimdan kan akıyor yavaş yavaş ölümü hissediyorum arkadaşm hastaneye götürürken bi ayı ile karşılaşıyorum silahi bana doğrultyor bi genç bana yardım ediyor onu aşmayı başarıyoruz. Allaha yalvarıyorum eğer canımı almazsa ferace giyecegimi dile getiriyorum hastahaneye giderken kusuyorum ve rahatliyorm sanki. En son da birden gözlerimi açtım sabah namazi yeni okunuyordu

  YanıtlaSil
 11. ben rüyada yatağımda yatıyordum sol tarafa dönüktüm sonra birden ayağımın üzerinde beyaz bi ışık belirdi daha sonra nefes alamadım dönemedim hareket edemiyordum son nefesimde kelime i sehadet getirmek istedim fakat ilk başta aklıma gelmedi sonra aklıma geldi kelime i şehadet getirdim daha sonra da uyandım bu neye işarettir ? cevaplarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 12. Selamunaleykum.
  Inşallah hayırdır. Rüyamda bi şekilde ölmüşüm. Allah(c.c.)'ın huzurundayım. Hiç bir sıfat görmedim. Yalnızca O'nun cemalini görüyormuşum. Deli gibi seviniyorum. İçim içime sığmıyor.
  Acaba bi tabiri var mıdır ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yok. Bir tarafiniz acikta kalmistir

   Sil
 13. herkese merhaba.. ben rüyamda ölmuşüm üzerime bir kürek toprak atıklarını gördüm.mezarım bır bahce ğibi bir yerde kendı kendımı hem yürüyorum hemde konusyorum ben ölmüşüm dıyorum toprak atılar üzerıme dıye mezar taşı okadar beyazkı parlıyor ısmımı okuyorum benım ismimi yazmıslar dıye konusyrum cok etkılendım ne anlama gelıyor acaba:?

  YanıtlaSil
 14. Merhaba, ben rüya içinde rüya görüyordum ve sonra internete rüyamı yazıyordum ve sonuç olarak yakın zamanda öleceksiniz cevabına varıyordum bu neyin işaretidir acaba ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. internetteki sonuc "inception" mi cikti yoksa ?

   Sil
 15. Merhaba. Ben rüyamda. Ölüyorum. Ve allahım bana bir şans veriyor. Ve beni. 1 günlüğüne geri diriltiyor.

  Bende o günümü ssevdiğim adamla geçirmek istiyorum. Ve güzel bir elbise aliyorum onu giyiyorum. Ama bi anda o elbise gidiyor yerine öldüğüm zamanki kıyafetim geliyor..
  Bunu yorumlarmısınız. ....

  YanıtlaSil
 16. merhaba bende rüyamda dağda çok büyük bir yangın çıktığını ve yanginin alevleri daha doğrusu lafları aşağıya doğru iniyordu kaçan kurtuluyordu bende kaçtım annem kardeşim be kuzenim kaçtı daha sonra belediye yolları falan düzeltmiş ve arabayla giderken birçok ölü insan gördüm . Sizce bu ne anlama geliyor ?? (teşekkür ederim )

  YanıtlaSil
 17. Merhaba artık rüya görmekten bıktım. Rüyalarım çok etkileyici oluyor ve günlerdir rüyamda ölüyorum bunu çok derinden hissediyorum ve sanki rüyada bilincim açılıyor her seferinde 'bu sefer gerçekten öldüm' diyorum ve buna inanıyorum o anki çaresizliğimi anlatamam sonrada uyanıyorum.. Acaba anlamı nedir hergün de bu rüya görülür mü be kardeşim??

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardesim bende senin gibi bir ara öyle çok sık rüyada öldüğümü görürdüm. O Zamanlar psikolojik olarak sıkıntılı huzursuz olduğum bedenen de hasta olduğum bir zamandi. Kendini duygularına yenik bırakma hayat devam ediyor. Herkes ölene kadar yaşayacak zaten hayat planlarını erteleme hayatına güzel şeyler ekle

   Sil
 18. Ben ruyamda birkac kisi ile catismaya gidiyorum ama istemeyerek sonra bir kadin iyi olablar benim arkamdan gelsun diyor bende gidiyorum sonra kendimi caliliklarin arkasina atiyorum ama adam beni vuruyor hic aci hissetmiyorum ama bur an her yer bembeyaz oluyor ve kulaklarim cinliyor sonra Ezan sesi duyuyorum ve son nefesimi kelimeyi şaadet getirmek icin kullanmak icin elimden geleni yapiyorum ama agzimi acamiyorum fakat icimden soyluyorum cok kotuydum uyandigimda somsoguktum klbimin sesini duydum ve 10-15 dk sonra da Ezan okundu

  YanıtlaSil
 19. Rüyamda öluyordum ve mezara konuyordum kefen icinde sonra allaha yalvariyordum gunahlarim icin ruhum bedenimden cikiyordu beyaz isiklar icinde kayboluyordum

  YanıtlaSil
 20. Ben rüyamda sürekli kan davaldavalilarimiz tarafından öldurülüyorum

  YanıtlaSil


Bunlarda ilginizi Çekebilir

Şu An bu blogda Rüya okuyan ve Yorum yazan çevrimiçi |

| Ziyaretcimiz var. Teşekkür Ederiz.

Rüyada görmek ne demek blog dini yani islami rüya tabirlerini kişinin rüyasının manası, rüyada çeşitli şeyler görmenin anlamı nı kolayca bulmanız için Diyadin rüya, rüya ihya gibi islami olduğu bilinen rüya yorumları sitelerinden alıntılanarak düzenlenmiştir. rüya tabiri blogu rüyalarınızın tabirinin birebir islami olduğunu veya rüya tabirinin kesin çıkacağını garanti etmez.Rüyalarınız hayır olsun © "Rüyada Öldüğünü Görmek" rüyasının tabiri sayfasındasınız.